Regulamin i polityka prywatności

1. Właścicielem strony Galaktyka Tańca (dalej Strona) znajdującego się pod adresem domenowym www.galaktykatanca.pl jest firma Artmotion ul. Wolności 345 41-800 Zabrze NIP: 648 268 89 42, zwana dalej Artmotion. Artmotion posiada następujący adres elektroniczny: kontakt@galaktykatanca.pl

2. Treść Strony podlega ochronie jako przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Nazwa Galaktyka Tańca oraz oznaczenia (znaki graficzne) oraz zdjęcia zamieszczone na Stronie podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo właśności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz 508 z późn. zm.). Jakiekolwiek zwielokrotnienie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie, jak również modyfikowanie wskazanych powyżej materiałów nie jest możliwe bez zgody właściciela.

3. Niniejsza Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.

4. Użytkownik przeglądając Stronę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Informacje osobowe zebrane za pomocą Strony, w tym m.in. za pośrednictwem formularza kontaktu są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami Strony w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania.

5. Korzystanie ze Strony galaktykatanca.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Artmotion zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 


6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności - oprócz aktów prawnych repliki zegarków wskazanych w treści poprzedzjących Regulamin- zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu Cywilnego.

7. Ewentualnie pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Strony, jak równiez dotyczące Regulaminu, proszę kierować drogą mailową n adres: kontakt@galaktykatanca.pl 

JESTEŚMY JUŻ W:

Katowicach, Gliwicach i Zabrzu

POROZMAWIAJMY:

+48 793 535 955

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS:

kontakt@galaktykatanca.pl